Żłobek - program edukacyjny


Zajęcia umuzykalniające

Realizowane są według teorii Edwina E. Gordona, która polega na prowadzeniu zajęć bez towarzyszenia instrumentu typu pianino czy gitara. Głównym narzędziem pracy osoby prowadzącej jest jej głos, wspomaga się także instrumentami orffowskimi (bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne, kastaniety, itp.). We wspólnej zabawie wykorzystywane są też: chusta klanzy, piórka, chustki, wstążki, bańki mydlane, piłki i inne akcesoria. Zajęcia kształtują u dzieci zmysł improwizacyjny oraz słuch muzyczny. Umuzykalnianie metodą Gordona we wczesnym okresie życia dziecka wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania. Kształcenie zmysłu muzycznego ma bowiem związek ze słuchaniem, gestykulowaniem, mową, a nawet czytaniem i pisaniem. Śpiew stanowi zatem ważny punkt wyjścia dla ogólnego rozwoju malucha. Jest też świetną zabawą!

Zajęcia języka angielskiego

W naszym żłobku i przedszkolu językowym naukę języka angielskiego realizujemy według programu Bilingual Future, wspomagany merytorycznie przez Yellow House English, promujący wprowadzanie dziecka w świat dwóch języków równolegle. Yellow House English odnosi sukcesy w ponad 40 krajach przede wszystkim dzięki autorce Claire Selby i jej nowoczesnym propozycjom programowym i metodycznym. Program Dwujęzyczne Dzieci zakłada oswajanie dziecka z drugim językiem od urodzenia, a następnie wspieranie przez rodziców dalszej edukacji. Nasza metoda pozwala na rozwój Państwa pociech nie tylko w sferze językowej, ale także pod kątem muzyki, tańca i późniejszych relacji społecznych. Dzieci poznają słówka zawarte w piosenkach poprzez czynności, jakie wykonują podczas śpiewania, a powtarzane słowa skutecznie utrwalają się w ich pamięci. Dlatego też doskonale wiemy, że muzyka i rytm, w połączeniu z naśladowaniem gestów i ruchów, są najbardziej efektywną metodą nauki języka obcego. Do nauki angielskiego z maluchami wykorzystujemy piosenki, rymowanki i taniec przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności, które pozwalają na zapamiętanie i utrwalenie słówek. Dla niemowląt najważniejszym aspektem jest nabycie prawidłowego wzorca wymowy angielskiej i na to zwracamy uwagę, pracując z maluchami.

Zajęcia poprawiające koordynację ruchową

Prowadzone w języku angielskim metodą Total Physical Response (TPR), która w dosłownym tłumaczeniu oznacza reagowanie całym ciałem. Dokładniej jest to metoda nauczania języka obcego poprzez ruch, która polega na włączaniu całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych. Z uwagi na to, iż odpowiada na stałą potrzebę ruchu dziecka opierając się na jego reakcji motorycznej, TPR jest niezwykle pomocną metodą nauczania języka obcego dla najmłodszych. Przy użyciu tej metody zajęcia poświęcone nauce języka obcego są atrakcyjniejsze – pobudza się pamięć motoryczną i eliminuje znużenie dzieci, spowodowane zbyt długim przesiadywaniem. Bazuje ona na naturalnym naśladowaniu całym ciałem słownych poleceń nauczyciela, angażując przy tym wszystkie zmysły.

Zajęcia plastyczne

Jako żłobek i przedszkole artystyczne kładziemy ogromny nacisk na zajęcia plastyczne. To one dają dzieciom radość i zadowolenie, są jedną z podstawowych aktywności małego dziecka, która pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości. Twórczość plastyczna zaspokaja dziecięcą potrzebę działania, jednocześnie uspokaja oraz daje poczucie odprężenia. Dzieci podczas pracy twórczej rozwijają swoje umiejętności manualne, doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, poznają nowe techniki plastyczne, rozwijają fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, a także płynność myślenia. Będzie to też ich pierwszy prawdziwy “trening kreatywności”.


Zapewniamy troskliwą opiekę i rodzinną atmosferę, pomagamy dzieciom w nauce samodzielności. Pomieszczenia żłobka są bezpieczne i odpowiednio przystosowane dla maluszków. Spełniamy wszystkie wymogi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

My Little Planet
ul. Marywilska 65
03 - 042 Warszawa

Pon. - Pt.
7:00 - 17:30