Planeta Ucznia


Angielski, francuski i rosyjski dla dzieci 7-12

7-9 latki – 2 spotkania w tygodniu po 45 min

Dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej nadal uczą się aktywnie i w formie zabawy, ale od drugiego semestru nauki, wprowadzane są też elementy pisania. Dzieci w tym wieku mają już pełen zestaw podręczników, którego używamy jako punkt wyjścia do interesujących i pełnych energii zajęć. Jednocześnie dbamy o to, aby dzieci miały też możliwość pracy indywidualnej, która w połączeniu z aktywnościami grupowymi, jest skutecznym sposobem pracy dla grup złożonych z Rozmówców o różnych charakterach i predyspozycjach.  

W Strefie Ucznia dzieci zaczynają się komunikować tworząc proste zdania w sytuacjach, które są im znajome. Metoda jednak zakłada, że na tym etapie, gramatyka jest wprowadzana nieświadomie, co oznacza, że dzieci nie posiadają jeszcze kompetencji dosłownego tłumaczenia z języka obcego na ojczysty.

10-12 latki – 2 spotkania w tygodniu po 45 min

W tej grupie zajęcia wprowadzają elementy świadomej gramatyki w oparciu o analogie lub przeciwieństwa językowe. Uczniowie piszą w języku obcym regularnie podczas zajęć oraz w domu. Kurs zawiera elementy pracy projektowej indywidualnej i grupowej. Rozwijane są równomiernie wszystkie kompetencje językowe łącznie z tłumaczeniem dosłownym, a dodatkowa wiedza gramatyczna jest powoli systematyzowana w postaci bloków tematycznych. Na tym etapie uczniowie wchodzą naturalnie w interakcje językowe, tworzą dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne. Pojawia się również zdolność opisywania osób i zjawisk oraz wyrażania opinii na różne tematy.

W Strefie Ucznia przygotowujemy naszych Rozmówców do zdawania egzaminów z języka angielskiego takich jak:

  • STARTERS znany również jako Young Learners English (po osiągnięciu 2 poziomu na kursie Planeta Ucznia). Egzamin ten jest przeznaczony dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.

  • MOVERS (po osiągnięciu 4 poziomu na kursie Planeta Ucznia), to kolejny krok dziecka w nauce języka po przystąpieniu do egzaminu Starters. Jest to doskonały sposób aby pomóc dzieciom rozwijać znajomość języka i robić dalsze postępy w angielskim.

  • FLYERS (po ukończeniu 6 poziomu na kursie Planeta Ucznia). Jest to ostatni egzamin, który w znakomity sposób wykazuje, że dzieci radzą sobie z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym.

W Strefie Ucznia przygotowujemy naszych Rozmówców do zdawania egzaminów z języka francuskiego takich jak:

  • DELF
  • DALF

My Little Planet
ul. Marywilska 65
03 - 042 Warszawa

Pon. - Pt.
7:00 - 17:30