Kadra


Pani Renata

DYREKTOR

Doktor Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Filologii Romańskiej, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą, absolwentka studiów wyższych na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie w Tuluzie we Francji, posiada pełne uprawnienia pedagogiczne, od 13 lat uczy dzieci i młodzież języków angielskiego, francuskiego i polskiego. W 2015 roku uzyskała Certyfikat z Wyróżnieniem za lekcję pokazową języka angielskiego dla maluszków prowadzoną metodą TPR – Total Physical Response.

Pani Beata

NAUCZYCIEL MIANOWANY

Pedagog i terapeuta z ponad 20-letnim doświadczeniem, absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Pedagogiki Terapeutycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej, nauczyciel przedszkolny oraz nauczania początkowego. Pani Beata włada językiem angielskim.

Pani Monika

NAUCZYCIEL

Absolwentka wydziału Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Jest fantastyczną animatorką dziecięcych imprez i zabaw. Pani Monika włada językiem angielskim.

Pani Małgosia

MŁODSZY NAUCZYCIEL

Kilkuletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi do lat trzech oraz w opiece pielęgnacyjnej w środowisku szpitalnym. Posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć z chustą Klanza wydane przez Polskie Stowarzyszenie pedagog w i Animatorów KLANZA. Aktualnie w trakcie studiów II stopnia na Akademi Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pani Małgosia posiada komunikatywną znajomość języka angielskiego.

Pani Gosia

OPIEKUN W ŻŁOBKU

Pani Gosia jest opiekunem w młodszej grupie żłobka. Prowadzi zajęcia edukacyjne i artystyczne.

Pani Ula

OPIEKUN W ŻŁOBKU

Pani Ula prowadzi młodszą grupę żłobka. Jest odpowiedzialna za program zajęć edukacyjno-wychowawczych. Prowadzi zajęcia ruchowe i muzyczne.

Pani Kinga

POMOC

Wspomaga nauczycieli i opiekunów w pracy wychowawczej oraz w zabiegach pielęgnacyjnych. Dba o czystość w naszym przedszkolu. Pani Kinga prowadzi również naszą stołówkę.