ŻłobekPrzedszkoleGaleria
  to zespół dwóch placówek, które zostały stworzone aby rozwijać twórcze myślenie dzieci. Pragniemy, aby mali ludzie nie bali się myśleć i kreatywnie działać. Nasz program uwzględnia indywidualne potrzeby każdego dziecka, zapewniając mu prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny.

opiera swoje założenia programowe na intergracji wielu tradycyjnych i nowatorskich metod edukacyjnych, opartych na wykorzystaniu w nauce ruchu i zabawy jako naturalnych aktywności dziecka.

W naszym przedszkolu i żłobku dzieci mogą poszerzać horyzonty, rozwijać talenty, od najmłodszych lat oswajać się z językiem angielskim i francuskim oraz uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach takich jak teatr, muzyka, taniec, zajęcia artystyczne czy ruchowe.

Bezpieczeństwo Dziecka jest dla nas najważniejsze dlatego nasz budynek, został zaprojektowany zgodnie ze wszystkimi normami obowiązującymi niepubliczne przedszkola i żłobki. Wszystkie sale zabaw posiadają bezpośredni dostęp do łazienek, spełniamy wymogi SANEPID, straży pożarnej, materiały zastosowane we wnętrzu przedszkola i żłobka posiadają niezbędne atesty.

Podstawą pracy nauczycieli   jest przekonanie, że naturalną potrzebą małego człowieka jest poznawanie świata poprzez doświadczanie, odkrywanie i tworzenie. Tylko w ten sposób dziecko ma szansę konstruowania trwałej wiedzy o świecie i lepszego jej zrozumienia. Dlatego z dużą troską przygotowujemy naszym dzieciom bogate i stymulujące środowisko, pobudzające do szerokiej aktywności.
         Już od pierwszej chwili pobytu dziecka w naszej placówce troszczymy się o jego właściwą adaptację. Bowiem tylko w klimacie emocjonalnego bezpieczeństwa maluch rozwija się poznawczo, odważnie wypowiada się, stawia pytania i dyskutuje. Zależy nam na tym, aby wszyscy nasi podopieczni wyrośli na osoby otwarte, potrafiące ze sobą rozmawiać i dążyć do realizacji wytyczonych celów.
         Współuczestnicząc w zabawach dzieci poznajemy je i ustalamy optymalny sposób oddziaływania wychowawczego, dostosowany do ich potrzeb. W ten sposób zadania, których podejmie się maluszek zaowocują sukcesem i tym samym wzmocnią jego zapał i ambicje.
         Nauczyciele i Specjaliści   znają i potrafią korzystać z nowoczesnych metod wspierania aktywności edukacyjnej dzieci, które opierają się na konkretnych działaniach przedszkolaków, wynikających z ich wewnętrznej motywacji.
 Taki sposób pracy z dziećmi umożliwia łączenie wielu obszarów wiedzy, rozwija myślenie, wzmacnia dociekliwość, ułatwia przewidywanie, uczy współpracy. Aranżując ciekawe sytuacje edukacyjne, dbając o częste występowanie otwartych pytań, kształtujemy w dzieciach postawę badawczą i otwartość na pomysły innych.


 

Doktor Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Filologii  Romańskiej, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą, absolwentka studiów wyższych na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie w Tuluzie we Francji, posiada pełne uprawnienia pedagogiczne, od 13 lat uczy dzieci i młodzież języków angielskiego, francuskiego i polskiego. W 2015 roku uzyskała Certyfikat z Wyróżnieniem za lekcję pokazową języka angielskiego dla maluszków prowadzoną metodą TPR – Total Physical Response.  


 

Magister Filologii Rosyjskiej UMCS w Lublinie, posiada pełne uprawnienia pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie w organizacji i zarządzaniu placówkami świadczącymi usługi oświatowe dla maluchów, jest fantastyczną animatorką dziecięcych imprez i zabaw. Pani Iza jest również doświadczonym lektorem języka rosyjskiego.


 

Pedagog i terapeuta z ponad 20-letnim doświadczeniem, absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Pedagogiki Terapeutycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej, nauczyciel przedszkolny oraz nauczania początkowego.
Kilkuletnie doświadczenie w zajęciach grupowych z rytmiki i tańca nowoczesnego, fantastyczne podejście do dzieci, udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie CAE – Certificate in Advanced English British Council.


 

Magister Inżynier Wydziału Budowlwnego Politechniki Warszawskiej, legityuje się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń oraz uprawnieniami do dozoru SPEiE – elektrycznymi, gazowymi i ciepłowniczymi.  Posiada ponad 20 lat doświadczenia w branży budowlanej.

Informacje dotyczące podziału na grupy oraz opiekunów poszczególnych grup na dany rok szkolny są podawane do informacji rodziców przed 01.09.

Ruszyły zapisy na wrzesień 2016. Serdecznie zapraszamy na podpisanie umowy do naszego biura znajdującego się  na terenie przedszkola. Godziny spotkań z rodzicami ustalane są tefonicznie.